Zelf maken leermateriaal

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenOnderwijsketen met clusters.jpeg

Zelf maken leermateriaal

Heeft het onderwijsteam (of de school) besloten tot zelf ontwikkelen van het leermateriaal dan wordt hiermee tijdig gestart. De ontwikkelaars nemen bij de ontwikkeling van materiaal naast de leerinhoud ook de visie en kaders van de school en het onderwijsteam in acht.
Het ontwikkelde materiaal is niet zonder meer geschikt om aan studenten te worden aangeboden. Op basis van leerinhoud, verplichte volgordes, didactische uitgangspunten, gewenste aanbiedingsvormen, verwachte studielast, benodigd niveau en andere voorwaarden wordt het leermateriaal gekoppeld aan onderwijsinhoud in een longitudinale planning gezet op grond waarvan leertaken worden aangepast of nieuw worden ontwikkeld.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Een leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.