Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Werven

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedWerven.jpeg

Werven

Het procesgebied werven gaat over alle activiteiten die leiden tot de aanmelding van een student. Deze activiteiten zijn gericht op oriënteren, verkennen en verdiepen met betrekking tot de aangeboden opleidingen op het mbo. Op basis van een realistisch beeld van de aangeboden opleidingen kunnen zij een onderbouwde keuze maken voor een opleiding en opleider.

Handreikingen

Het op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële student voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling.