Voorbereiden bpv

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenBpv-keten met clusters.jpeg

Voorbereiden bpv

Het team of de instelling bereidt de student praktijkgericht voor op de bpv, zorgt voor bedrijfsoriëntatie en presentatie‑ en sollicitatievaardigheden.

Voor de start van de bpv-periode worden leerdoelen besproken en wordt een heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van student, bpv-bedrijf en school gegeven.

De student krijgt een begeleider vanuit school toegewezen. De praktijkopleider van het bpv-bedrijf wijst de student een praktijkbegeleider toe.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan