Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod.jpeg

Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod

De processtappen in dit gebied zijn gericht op het onderzoeken en bepalen van een passend aanbod van opleidingen door de instelling. Behalve op de kwalificatiestructuur zelf zijn de analyses ook gericht op de omgeving met het oog op afspraken in de regio en macrodoelmatigheidsoverwegingen, de arbeidsmarkt in verband met het perspectief voor studenten en alumni en de eigen sterke en zwakke punten. De beslissing welke keuzedelen zullen worden aangeboden is gebaseerd op deze analyses.
Dit procesgebied heeft een aantal tastbare uitkomsten:

  • Onderwijsplan en examenplan voor de aan te bieden opleidingen.
  • Onderwijs- en examenregeling voor deze opleidingen.
  • Input voor het bepalen van de voor het aanbod benodigde voorzieningen die in een ander procesgebied zullen worden voorbereid en zo nodig ontwikkeld.

Handreikingen

Samenhangend overzicht waarin, per kwalificatie en cohort, de onderdelen die samen een opleiding vormen staan. Bijvoorbeeld de doelen van de opleiding, de leerinhoud, didactische principes, de wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt.

Plan waarin, per kwalificatie en cohort, alle exameneenheden staan waaraan een student moet voldoen, inclusief de bijbehorende beslisregels.

Al wat nodig is voor de uitvoering van onderwijs en examineren: leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals kappersstoelen, simulatoren, anatomische poppen) en generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes).