Uitwisseling BRON (OR)

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteit in procesgebiednaar ketenExamenketen met clusters.jpeg


Uitwisseling BRON (OR)

Iedere school wisselt gegevens uit met BRON, zodat daarop de juiste bekostiging kan worden gebaseerd. Aanleiding voor de uitwisseling is een nieuwe, gewijzigde of beëindigde onderwijsovereenkomst. Bij diplomeren en/of uitschrijven wordt het diploma, de behaalde onderdelen waarop een mbo-certificaat van toepassing is, en de examenresultaten van de keuzedelen en van de generieke examens (NE, Rek, EN) uitgewisseld.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling na inschrijving en plaatsing. Vaak OOK genoemd, de wettelijke verplichting een OOK af te sluiten verdwijnt op afzienbare termijn.