Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Uitwisseling BRON (OD)

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteit in procesgebiednaar ketenExamenketen 1.1.jpeg

Uitwisseling BRON (OD)

Via BRON worden inschrijvingen, diploma’s en BPV-gegevens van de studenten uitgewisseld met DUO. BRON bestaat uit 2 registers; Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR). De bekostiging van instellingen is mede afhankelijk van een correcte uitwisseling met BRON. Aanleidingen voor de uitwisseling met BRON:

  • Nieuwe (of gewijzigde) onderwijsverbintenis
  • Nieuwe (of gewijzigde) Bpv-verbintenis
  • Uitschrijving met uitvalsreden anders dan diplomering
  • Gegevens over diplomering en het behalen van generieke examenonderdelen


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling na inschrijving en plaatsing. Vaak OOK genoemd, de wettelijke verplichting een OOK af te sluiten verdwijnt op afzienbare termijn.