Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Uitvoeren interne communicatie

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedWerven.jpeg

Uitvoeren interne communicatie

Ter voorbereiding op de voorlichtingsactiviteiten worden de onderwijsteams geïnformeerd. Er worden voorlichters geselecteerd in de onderwijsteams.


Deze activiteit is onderdeel van: