Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Uitvoeren externe communicatie

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedWerven.jpeg

Uitvoeren externe communicatie

Tijdens de open dagen en via de website, brochures en ander voorlichtingsmateriaal worden de aspirant studenten geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden op het mbo. Daarnaast worden de decanen van de vo-scholen in de regio ingelicht over het opleidingsaanbod en de geplande voorlichtingsbijeenkomsten.


Deze activiteit is onderdeel van:


(als vervolg)


Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.