Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Uitvoeren administratieve intake

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenInschrijfketen 1.1.jpeg

Uitvoeren administratieve intake

Deze activiteit wordt uitgevoerd in de volgende gevallen:

  • De aspirant student heeft zich aangemeld.
  • De student is doorverwezen door een andere instelling of opleiding binnen de instelling
  • De student heeft zich aangemeld naar aanleiding van een opleidingstraject dat door zijn/haar werkgever wordt ingezet.

De aanmelding via het aanmeldformulier wordt gecontroleerd en verwerkt. Tijdens de verwerking wordt gecheckt of de student toelaatbaar is, beschikt over een geldige verblijfsstatus en mogelijk op uitzonderingsdoelgroepen die door de instelling zijn benoemd.

De uitkomst van de check kan zijn:

  • Aanmelding van de student is gecontroleerd op wettelijke toelaatbaarheid de student wordt doorverwezen voor de onderwijs intake en/of ingeschreven in de opleiding
  • De student wordt doorverwezen naar de uitgebreide intake binnen de instelling.

of

  • Doorverwijzing door de instelling van potentiële deelnemer naar elders of
  • Terugtrekken door potentiële deelnemer wegens gebrek aan belangstelling


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Het op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële student voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling.

Het op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële student voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling.