Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

TPO

Over

Uit TPO

Over TPO

TPO is de afkorting voor Teamplaat Onderwijskwaliteit.

Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering ontwikkelt onder de werktitel "Teamplaat Onderwijskwaliteit" een digitale omgeving voor kwaliteitsborging onderwijs en examinering voor MBO scholen. Het product is een uitbreiding van de PE voor examinering die er integraal onderdeel van zal gaan uitmaken.
Oorspronkelijk materiaal dat voor deze wiki is gemaakt valt onder het Creative Commons regime CC BY-NC-SA 4.0

Meer informatie: Kennispunt MBO