Startgesprek houden

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenBpv-keten met clusters.jpeg

Startgesprek houden

Het startgesprek vindt plaats tussen student, begeleider van het bpv-bedrijf en begeleider vanuit school. Verwachtingen van betrokkenen, beroeps- en werkhouding, de leerdoelen, de inhoud van bpv-opdrachten en geldende regels binnen het bedrijf worden besproken. Afspraken worden gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan