Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Schooleigen omgeving

Uit TPO

naar Grondplaatnaar ketensnaar handreikingennaar casussenNavigatie klein.jpeg

Pilot met schooleigen omgeving

Vanaf 1 april 2019 starten we met het testen van schooleigen web-omgevingen voor onderwijsteams. Deze omgeving heeft dezelfde opzet als de openbare website, maar is dan alleen toegankelijk voor medewerkers van de betreffende school of onderwijsteam. Het biedt teams de mogelijkheid om eigen documenten in de omgeving op te nemen en zelf te beheren.

De testfase gebruiken we voor de doorontwikkeling van de grondplaat, activiteitenketens en onderliggende processtappen. Wil je als onderwijsteam met een eigen omgeving aan de slag? Benieuwd naar de mogelijkheden? Een schooleigen omgeving voor jouw onderwijsteam, kan je aanvragen bij het Kennispunt Onderwijs & Examinering via info@kennispuntmbo.nl.

Er zijn geen kosten aan de schooleigen omgeving verbonden.

Heeft u tips voor verbetering?

Deze omgeving is een eerste versie en wordt in 2019 door het Kennispunt MBO doorontwikkeld. De ambitie is te komen tot een website die herkenbaar is voor onderwijsteams, gebruiksvriendelijk is en daadwerkelijk bijdraagt aan de verdere versterking van de onderwijskwaliteit. Feedback is welkom!

Relationele, logische weergave van de processen en activiteiten in het mbo, zowel in onderwijs en examinering als in naastliggende procesgebieden.