Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Schatten onderwijs en studenten

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenPlanningketen 1.1.jpeg

Schatten onderwijs en studenten

Het inschatten van de aantallen studenten en het daarmee beoogde te faciliteren onderwijs voor het aankomende schooljaar op basis van de meerjarenplanning. Dit kan geschieden op basis van aantal klassen, aantal studenten en aantal leerroutes.


De schatting van onderwijs en studenten wordt gebruikt bij het analyseren van de werkverdeling.


Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)

Landelijke servicedocumenten

Denk ook aanEen of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.