Roosteren

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren.jpeg

Roosteren

Het roosteren van onderwijsactiviteiten op basis van de jaarplanning en het toetsen van het rooster aan de jaarplanning.

Dit omvat de matching tussen specifieke:

  • Student(en), klas(sen) of groep(en)
  • Faciliteit(en)
  • Docent(en) en/of instructeurs
  • Datum en tijd


Het roosteren kan per schooljaar of per periode uitgevoerd worden.


Het rooster houdt rekening met:

  • de onderwijswetgeving (urennorm)
  • de CAO MBO
  • de OER

Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Verzameling individuele leertaken gekoppeld aan faciliteiten en medewerkers en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet

De onderwijs- en examenregeling is een regeling waarin een school de programmering van de onderwijsactiviteiten, inclusief de examinering, verantwoordt en vastlegt.