Registreren bpv-plaats

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenBpv-keten.jpeg

Registreren bpv-plaats

Om voor studenten een relevante bpv-plaats te kunnen selecteren, voegt de school aan de bedrijfsgegevens extra gegevens (metadata) toe over de bijzonderheden van de betreffende bpv-plaats zoals de werkprocessen die studenten bij de bpv-plaats kunnen leren en eventueel examineren, en specifieke kenmerken van de bpv-plaats met het oog op de plaats in de leerroute van de student.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Een serie achtereenvolgens uit te voeren leertaken doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan, maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.