Registreren bpv-plaats

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenBpv-keten met clusters.jpeg

Registreren bpv-plaats

Om voor studenten een relevante bpv-plaats te kunnen selecteren, voegt de school aan de bedrijfsgegevens extra gegevens (metadata) toe over de bijzonderheden van de betreffende bpv-plaats zoals de werkprocessen die studenten bij de bpv-plaats kunnen leren en eventueel examineren, en specifieke kenmerken van de bpv-plaats met het oog op de plaats in de leerroute van de student.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Een serie achtereenvolgens uit te voeren leertaken doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan, maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.