Publiceren roosters

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren.jpeg

Publiceren roosters

Het publiceren van het rooster voor studenten en docenten. Dit gebeurt periodiek en na wijzigingen.


Het rooster wordt tijdig verstrekt aan studenten en docenten.

Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Verzameling individuele leertaken gekoppeld aan faciliteiten en medewerkers en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet

Verzameling individuele leertaken gekoppeld aan faciliteiten en medewerkers en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet