Presenteren onderwijsaanbod

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOnderwijs uitvoeren.jpeg

Presenteren onderwijsaanbod

Na inschrijving en plaatsing wordt het opleidingsprogramma aan de student aangeboden. Het opleidingsprogramma bevat het totale onderwijsaanbod voor de student. In alle gevallen zal de student ten minste één keuze maken binnen het opleidingsaanbod, namelijk de keuzedelen.

Op basis van het onderwijsaanbod en de verzamelde vrijstellingen wordt de leerroute waarmee de student gaat starten bepaald.

Deze activiteit is onderdeel van:Een serie achtereenvolgens uit te voeren leertaken doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan, maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.