Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Plaatsen student

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedInschrijven.jpeg

Plaatsen student

Na aanmelding door de student volgt een administratieve intake en mogelijk een onderwijs intake. Als de student voldoet aan eventuele aanvullende eisen en er voldoende opleidingsplekken beschikbaar zijn wordt de student in een opleiding geplaatst. Indien er sprake is van een instroombeperking wordt de student niet direct in de opleiding geplaatst maar kan er een wachttijd of een lotingsprocedure zijn.
De intake leidt er toe dat de student een eerste inzicht heeft in mogelijke leerroute(s) die hij kan gaan volgen.
De plaatsing is daarnaast ook de basis voor de juridische verhouding tussen student en instelling die door middel van een onderwijsverbintenis wordt bekrachtigd.

Pas na het ondertekenen van de onderwijsverbintenis en de uitwisseling met DUO is de inschrijving juridisch geldig. Student en onderwijsteam bepalen daarna samen de eventuele vrijstellingen en de leerroute die gevolgd gaat worden.

Deze activiteit is onderdeel van:Het op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële student voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling.

Een serie achtereenvolgens uit te voeren leertaken doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan, maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.

Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling na inschrijving en plaatsing. Vaak OOK genoemd, de wettelijke verplichting een OOK af te sluiten verdwijnt op afzienbare termijn.