Onderhouden verbeteragenda

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen.jpeg

Onderhouden verbeteragenda

Het team kijkt kritisch naar de processtappen waar het bij betrokken is, neemt bevindingen op in de verbeteragenda en voert verbeteringen uit bij de eerstvolgende gelegenheid. Voor een aantal processtappen is het onderhouden van de verbeteragenda expliciet in de betreffende activiteitenplaat opgenomen:

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)

(als vervolg)

Landelijke servicedocumentenEen of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.