Matchen aanmelding en examenaanbod

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedExamineren.jpeg

Matchen aanmelding en examenaanbod

In deze processtap vindt een match plaats tussen de examenaanmelding van de student en het examenaanbod van de mbo-school en/of exameninstelling. Daarbij wordt bekeken of het aangevraagde examen, vastgesteld is door de examencommissie en afgenomen kan worden. Wanneer er voorwaarden aan de deelname van het examen zijn gesteld, wordt bekeken of de student hieraan voldoet.

Deze activiteit is onderdeel van:Het op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële student voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling.