Longitudinale planning onderwijsinhoud

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOntwikkelen en voorbereiden.jpeg

Longitudinale planning onderwijsinhoud

De ontwikkelaars van het onderwijsteam maken een longitudinale planning van de onderwijsinhoud van een opleiding en koppelen daar het ingekochte of gemaakte leermateriaal aan.
Deze planning is de basis voor het maken van leertaken die zullen passen in leerroutes van studenten.

In de longitudinale planning worden veel factoren betrokken:

  • leerinhoud
  • didactische uitgangspunten
  • gewenste aanbiedingsvormen
  • verplichte volgordes
  • verwachte studielast
  • gewenst niveau

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)

(als vervolg)
Een leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.