Leerresultaten verzamelen

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOnderwijs uitvoeren.jpeg

Leerresultaten verzamelen

Op basis van het gevolgde onderwijs worden de leerresultaten verzameld die relevant zijn voor de voorbereiding op het betreffende examen en die een inschatting van de slagingskans geven (bijvoorbeeld een portfolio of eerder afgenomen toetsen). Deze leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een besluit over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden.

Deze activiteit is onderdeel van: