Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Inschrijven student

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenInschrijfketen 1.1.jpeg

Inschrijven student

Wanneer het traject van aanmelden en intake tot en met het ondertekenen van de onderwijsverbintenis is doorlopen, wordt de student ingeschreven bij de opleiding. De juridisch geldige inschrijving wordt gewisseld met het onderwijsdeelname-register van DUO (BRON (OD)) zodat de student mee kan tellen voor de bekostiging van de instelling.
De student start vervolgens met het volgen van onderwijs bij de mbo-opleiding van inschrijving waarbij zijn leerroute wordt bepaald in samenspraak met het team i.c. de studieloopbaanbegeleider.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling na inschrijving en plaatsing. Vaak OOK genoemd, de wettelijke verplichting een OOK af te sluiten verdwijnt op afzienbare termijn.

Een serie achtereenvolgens uit te voeren leertaken doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan, maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.