Inschrijven

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedInschrijven.jpeg

Inschrijven

Het procesgebied inschrijven bevat de stappen van het proces van aanmelding tot inschrijving. Het proces volgt op de werving van aspirant studenten en stopt bij het moment dat de student daadwerkelijk start met het volgen van onderwijs. De processtappen zijn er op gericht studenten bij hun gewenste en hen passende opleiding te plaatsen.

Tastbare resultaten in dit procesgebied zijn:

  • Juridisch geldige verbintenis met studenten
  • Vastlegging zorgbehoefte
  • Afspraken in kader passend onderwijs
  • Ingerichte studentendossiers


Als een student op correcte wijze is ingeschreven vindt uitwisseling plaats met het deelnemers-register van BRON -- de uiteindelijke basis voor bekostiging van de opleiding van de student.

Handreikingen

Het op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële student voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling.