Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Input Doorstroom Dossier

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenInschrijfketen 1.1.jpeg

Input Doorstroom Dossier

Na de aanmelding volgt een administratieve en/of onderwijs intake voor de student. Ten behoeve van een warme overdracht en voor de uitvoering van de onderwijs intake te kunnen voeren wordt input gebruikt uit het doorstroomdossier van de student. Dit doorstroom dossier bevat informatie over de student uit het voorliggend onderwijs, de informatie heeft betrekking op de ontwikkeling en ondersteuning van de student. MBO-scholen maken met VO-scholen in de regio afspraken over de invulling van het doorstroomdossier.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Het op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële student voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling.