Examenketen

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteit in procesgebiednaar ketenExamenketen 1.1.jpeg

Examenketen

De Examenketen is een schematische weergave van het examenproces in het mbo, inhoudelijk gelijk aan die in de Procesarchitectuur Examinering (PE). Alle stappen die een onderwijsteam, samen met anderen binnen de mbo-school moet nemen om te zorgen voor goede examinering, komen aan de orde. Denk daarbij aan het opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf construeren van examens en het diplomeren.

De examenketen helpt om kritisch naar het eigen examenproces te kijken, bevindingen op te nemen in de verbeteragenda en de verbeteringen uit te voeren bij de eerstvolgende gelegenheid die zich voordoet.

Plan waarin, per kwalificatie en cohort, alle exameneenheden staan waaraan een student moet voldoen, inclusief de bijbehorende beslisregels.

Relationele, logische weergave van de processen en activiteiten in het mbo, zowel in onderwijs en examinering als in naastliggende procesgebieden.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.