Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Contact

Uit TPO

naar Grondplaatnaar ketensnaar handreikingennaar casussenNavigatie klein.jpeg

Meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud en het gebruik van deze website, neem dat contact op met het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, de eigenaar en beheerder van deze website. Ook het aanvragen van een schooleigen website van de Teamplaat Onderwijs loopt via het kennispunt. U kunt het kennispunt op werkdagen ook bereiken via onderstaande contactgegevens:

  • telefoon: 0348 - 753 630 (tussen 9.00 en 16.00 uur)
  • email: info@kennispuntmbo.nl


Wilt u een pdf versie van de grondplaat of activiteitenketens?

Omdat de plaat zich nog in de testfase bevindt, kunt u deze alleen via het kennispunt aanvragen. Stuur uw vraag naar info@kennispuntmbo.nl.

Wilt u een gebruikersaccount aanvragen?

Omdat de omgeving zich nog in de testfase bevindt, kunt u dit alleen via het kennispunt aanvragen. Stuur uw vraag naar info@kennispuntmbo.nl.

Heeft u tips voor verbetering?

Deze plaat is een eerste versie en wordt in 2019 door het Kennispunt MBO doorontwikkeld. De ambitie is te komen tot een website die herkenbaar is voor onderwijsteams, gebruiksvriendelijk is en daadwerkelijk bijdraagt aan de verdere versterking van de onderwijskwaliteit. Feedback is welkom!

Relationele, logische weergave van de processen en activiteiten in het mbo, zowel in onderwijs en examinering als in naastliggende procesgebieden.