Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Casus: starten met niet-Crebo opleidingen

Uit TPO

naar Grondplaatnaar ketensnaar handreikingennaar casussenNavigatie klein.jpeg

Situatie

Het onderwijsteam wil vraaggericht kunnen werken en ook leerroutes aanbieden met onderdelen die niet volledig binnen een in Crebo opgenomen opleiding vallen. De vraag kan ontstaan in de arbeidsmarkt in het kader van leven lang ontwikkelen (LLO) of bij individuen die een leerroute willen volgen die niet per definitie gericht is op het behalen van een diploma.

Effecten

Het team krijgt te maken met effecten in een aantal procesgebieden.

  • De werving zal niet traditioneel moeten zijn.
  • Het bepalen van het opleidingenaanbod vergt een andere analyse van de omgeving dan voor een Crebo-opleiding.
  • Bij inschrijving zal voor een niet-Crebo opleiding een andersoortige verbintenis aan de student moeten worden aangeboden.
  • Een team dat aan een jaarklassen systeem is gewend zal bij plannen en roosteren met andersoortige roosters te maken krijgen.
  • In de bedrijfsvoering zal inzichtelijk moeten zijn hoe de gescheiden geldstromen lopen.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat starten met niet-Crebo opleidingen.jpeg

Handreikingen

Een serie achtereenvolgens uit te voeren leertaken doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan, maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.

Verzameling individuele leertaken gekoppeld aan faciliteiten en medewerkers en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.