Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Casus: opleidingstraject verkorten

Uit TPO

naar Grondplaatnaar ketensnaar handreikingennaar casussenNavigatie klein.jpeg

Situatie

Door een tekort op de arbeidsmarkt, is er vraag vanuit het werkveld om verkorte opleidingstrajecten aan te bieden om zo op korte termijn te zorgen voor 'gediplomeerde' werknemers.

Effecten

Om aan de wensen van de omgeving tegemoet te komen zal het team in een aantal procesgebieden aan de slag gaan.

  • Vastgestelde onderwijsplannen moeten worden aangepast.
  • Reeds ontwikkelde leertaken moeten worden aangepast en aangevuld, zodat er (kortere) leerroutes geboden kunnen worden die passen bij nieuwe opleidingsvragen.
  • Bekostiging krijgt andere grondslag.

Bij de realisatie van kortere leerroutes zal de begeleiding en ondersteuning in overeenstemming worden aangepast, met evenzo gevolgen voor plannen en roosteren.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat opleidingstraject verkorten.jpeg

Een leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.