Besluiten om te diplomeren

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedDiplomeren en certificeren.jpeg

Besluiten om te diplomeren

Op basis van het examenresultaat en de aangeleverde bewijsstukken conform het examenplan (inclusief eventuele vrijstellingen) stelt de examencommissie vast of de student aan de eisen voor het diploma heeft voldaan. Op basis van deze vaststelling volgt een besluit over de diplomering:

  • Als dit besluit positief is, kan de mbo-school overgaan tot diplomering.
  • Als dit besluit negatief is, moet de student de ontbrekende bewijsstukken alsnog aanleveren.

Er kan worden volstaan met de vaststelling. Scholen kunnen zelf besluiten om in hun schooleigen omgeving een document op te nemen dat hiervan de gegevens vastlegt.

Deze activiteit is onderdeel van:


(als vervolg)


Plan waarin, per kwalificatie en cohort, alle exameneenheden staan waaraan een student moet voldoen, inclusief de bijbehorende beslisregels.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.