Besluit inkoop of zelf maken leermateriaal

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenOnderwijsketen met clusters.jpeg

Besluit inkoop of zelf maken leermateriaal

De school of het onderwijsteam besluit of zij het benodigde leermateriaal zelf gaan ontwikkelen of inkopen bij een leverancier. Dit geldt ook voor de bpv-opdrachten. Deze afweging is onder andere afhankelijk van de wijze van aanbieden, de ontwikkelcapaciteit van het team en het aanbod van leermateriaal in de markt.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan