BSA verstrekken

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenOnderwijsketen met clusters.jpeg

BSA verstrekken

Vanaf 1 augustus 2014 is het bindend studieadvies (hierna ook: BSA) voor de entree-opleiding wettelijk verplicht en vanaf 1 augustus 2018 ook voor de niveau 2 tot met 4 opleidingen. De afspraken die met de student over het bindend studieadvies zijn gemaakt, zijn vastgelegd in de onderwijsovereenkomst die met elke student wordt gesloten.

Een BSA heeft betrekking op de studievoortgang van de student en de voorzetting van zijn opleiding. Onder studievoortgang wordt verstaan: de studieresultaten, beroeps- en werkhouding en bpv-voortgang.

Wanneer moet het BSA worden gegeven? Bij éénjarige opleidingen (entree-opleiding en specialistenopleiding) dient het BSA overeenkomstig de wet uiterlijk binnen vier kalendermaanden na aanvang van de opleiding te worden gegeven, doch niet eerder dan drie maanden na aanvang.

Bij meerjarige opleidingen dient het BSA na ten minste negen kalendermaanden en uiterlijk aan het eind van het eerste studiejaar van de opleiding te zijn gegeven.

In geval van een mogelijk negatief BSA dient de student altijd een schriftelijke waarschuwing te hebben ontvangen.

Lees hier voor meer informatie.


Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)

Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling na inschrijving en plaatsing. Vaak OOK genoemd, de wettelijke verplichting een OOK af te sluiten verdwijnt op afzienbare termijn.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.