Analyseren werkverdeling

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren.jpeg

Analyseren werkverdeling

Het analyseren van de inzet van de medewerkers ten opzichte van de verwachte onderwijsvraag. Dit geschiedt op basis van een schatting van onderwijs en studenten.


Dit kan leiden tot:

  • Wijzigingen in het personeelsbestand
  • Wijzigingen in het onderwijsaanbod
  • Wijzigingen in de clustering van leertaken
  • Wijzigingen in de jaarplanning


Deze analyse voedt en kent een wisselwerking met de jaarplanning en het opstellen van de werkverdeling.

Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Een leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.