Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Analyseren faciliteiten

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenPlanningketen 1.1.jpeg

Analyseren faciliteiten

De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn.

Hierbij wordt gelet op:

  • Lokalen en ruimtes
  • Beschikbare ICT middelen
  • Beschikbare beroepsgerichte middelen
  • Onderwijsondersteunende materialen


De analyse voedt de jaarplanning.


Deze activiteit is onderdeel van:


(als vervolg)

Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.