Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Achtergrond teamplaat

Uit TPO

naar Grondplaatnaar ketensnaar handreikingennaar casussenNavigatie klein.jpeg

Teamplaat voor onderwijsteams


“Onderwijsteams maken werk van kwaliteit!”


Onderwijsteams zijn aan zet voor de kwaliteit van het onderwijs in het mbo. De Teamplaat onderwijskwaliteit (TPO) maakt het voor onderwijsteams mogelijk om deze kwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren. In een digitale omgeving worden via diverse platen de relaties en verbanden van de onderwijsprocessen in kaart gebracht. Aan de hand van de platen kunnen zij met elkaar in gesprek over wat er moet gebeuren, wie wat doet en welke kansen en risico’s er zijn als processen veranderen, opleidingen opnieuw opgezet worden of afspraken anders lopen dan verwacht

Wat is het?

De platen brengen alle activiteiten in kaart die een onderwijsteam zelf uitvoert of waarmee het indirect te maken heeft. De platen zijn toegankelijk via een openbare website met achtergrondinformatie, handreikingen, voorbeelden, checklists en stappenplannen. De platen zijn vergelijkbaar met de bestaande Procesarchitectuur Examinering. De platen en onderliggende servicedocumenten zijn hulpmiddelen die onderwijsteams kunnen gebruiken of inspireren. Het gebruik is niet verplicht.

Voor wie?

De website kan gebruikt worden door alle onderwijsteams in het mbo. Gewoon als reguliere tool om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen, maar juist ook wanneer onderwijsteams opleidingen willen vernieuwen, aan de slag willen met maatwerk of leven lang ontwikkelen geven de platen inzicht in de activiteiten die hierdoor geraakt worden.

Hoe ziet de fasering van het project eruit?

De TPO is een eerste versie en wordt in 2019 door het Kennispunt MBO doorontwikkeld. De ambitie is te komen tot een website die herkenbaar is voor onderwijsteams, gebruiksvriendelijk is en daadwerkelijk bijdraagt aan de verdere versterking van de onderwijskwaliteit. Naast een openbare website met landelijke handreikingen willen we ook schooleigen omgevingen ontwikkelen. Deze zien er hetzelfde uit als de openbare website, maar bieden onderwijsteams de mogelijkheid te beschrijven op welke manier de eigen activiteiten worden uitgevoerd en op welke manier de kwaliteit geborgd is. Ieder onderwijsteam kan daarvoor gebruik maken van de ontwikkelde servicedocumenten en/of eigen documenten en links toevoegen. Het onderwijsteam is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de eigen servicedocumenten en beheert die ook zelf. Hierbij wordt ook geheel aangesloten op de werkwijze van de procesarchitectuur examinering.

Hoe kan een onderwijsteam meedoen?

Vanaf 1 april starten we met het testen van de schooleigen omgevingen voor teams. Dit is de mogelijkheid om invloed op de doorontwikkeling te hebben en feedback te geven. Wil je als onderwijsteam met een eigen omgeving aan de slag? Benieuwd naar de mogelijkheden? Een schooleigen omgeving voor jouw onderwijsteam, kan je aanvragen bij het Kennispunt Onderwijs & Examinering.

Het effect van onzekere gebeurtenissen op het behalen van doelstellingen.