Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Aanmelden

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedInschrijven.jpeg

Aanmelden

De student meldt zich voor één opleiding aan bij de MBO-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen.

Na de aanmelding door de student via de website wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student.

Deze activiteit is onderdeel van:Het op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële student voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling.