Welkom op de site van XLane BV

XLane is het bedrijf van Cor Nagtegaal en Marianne Pranger voor advies en interim-management. XLane BV is opgericht in 2000 en heeft sindsdien een scala aan opdrachten uitgevoerd. Zie de opdrachtgevers van XLane.

Met deze site ondersteunen we zo nodig lopende opdrachten met behulp van wiki's, een voor elk actueel onderwerp. De wiki's voor klanten zijn er voor ontwikkeling, en worden na verloop van tijd vervangen. Er is op dit moment geen wiki in ontwikkeling.

Waar staat XLane voor?

Hieronder staat een verkeersbord, dat er nog niet zo lang is. Het pijltje naar rechts op de middelste pijl, geeft een extra uitvoegstrook naar rechts aan -- zo'n rijbaan waar je pas op het allerlaatste moment op kunt, maar waar je vaak wel langs de files op de rechter-uitvoegstrook en op de middenbanen kunt doorrijden.

Die extra baan ("lane"), de "XLane", was er vroeger soms ook wel, maar werd niet aangegeven. 

Toch vonden automobilisten zo'n extra baan toen ook wel. Het is een voorbeeld van zelfordening, een fenomeen dat verder is uitgewerkt in de toepassing van chaos-theorie op organisaties en systemen. Lees meer>>>

Als het om veranderende organisaties gaat geloven wij van XLane in de kracht van zelfordening, het eigen vermogen van een organisatie om op een nette manier een nieuwe werkelijkheid te vinden. Zoals het vinden van die extra "lane". Vandaar onze naam.

Het verkeersbord is een voorbeeld van regelen van boven af. Soms nodig, maar vaak gaat het beter zonder. Als symbool voor onze filosofie komt het echter goed van pas.